Δρ. Μιχάλης Τζούμπας

D.D.S., Dipl Ortho, PhD

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ / ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Eιδικευθείς στο Παν/μιο της Βόννης, Γερμανία
Διδάκτωρ Παν/μίου Rheinische Friedrich-Wilhelms, Βόννη Γερμανίας

Στοματική Χειρουργική

Η Χειρουργική Στόματος αποτελεί μια από τις τρεις αναγνωρισμένες οδοντιατρικές ειδικότητες στην Γερμανία μαζί με την Ορθοδοντική και την Γναθοχειρουργική. Η προαναφερθείσα ειδικότητα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών.

Στο διάστημα αυτό ο ειδικευόμενος οφείλει να κάνει τον απαραίτητο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων στη στοματική κοιλότητα, ο οποίος καθορίζεται από την Γερμανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Η ειδικότητα της Στοματικής Χειρουργικής ολοκληρώνεται με προφορική εξέταση από ειδική τριμελή επιστημονική επιτροπή. Στην περίπτωση της επιτυχούς έκβασης, απονέμεται στον υποψήφιο η ειδικότητα της Στοματικής Χειρουργικής (Oral Chirurgie). Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας ο ειδικευόμενος ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα χειρουργείων στη στοματική κοιλότητα, όπως εμφυτεύματα, αφαίρεση εγκλείστων, ακρορριζεκτομές κ.α.

Παρακάτω, σας παραθέτουμε τις υπηρεσίες μας στην στοματική χειρουργική.

Εμφυτευματολογία

Σε περίπτωση έλλειψης ενός η περισσοτέρων δοντιών, αντικαθιστούμε τα απολεσθέντα δόντια με οδοντικά εμφυτεύματα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα εμφυτεύματα είναι βιοαδρανή και βιοσυμβατά.

Τα εμφυτεύματα αποκτούν μέσω της διαδικασίας της οστεοενσωματωσης μια λειτουργική σταθερότητα και μια μακροβιότητα στη στοματική κοιλότητα που αγγίζει το 95% μετά την παρέλευση 10 ετών από την τοποθέτηση τους.

περισσότερα

Οστική μεταμόσχευση/Ανύψωση ιγμορείου

Για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων είναι απαραίτητη η παρουσία ικανοποιητικού πάχους και ύψους του οστού. Σε περίπτωση έλλειψης οστού θα πρέπει να γίνει μεταμόσχευση οστού, ώστε να αποκατασταθεί το πάχος και το ύψος της φατνιακής ακρολοφίας.

περισσότερα

Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών

Έγκλειστα η ημιέγκλειστα δόντια είναι αυτά τα οποία λόγω παθολογικών αιτιών, έλλειψης χώρου αλλά και εξελικτικής πορείας του στοματογναθικού συστήματος δεν καταφέρνουν να ανατείλουν φυσιολογικά στη στοματική κοιλότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι φρονιμίτες, οι οποίοι είναι από τα πιο συχνά έγκλειστα δόντια.

περισσότερα

Χειρουργική αποκάλυψη έγκλειστων

Τα έγκλειστα και ημιέγκλειστα δόντια αδυνατούν να φτάσουν τη γραμμή της σύγκλισης. Όσο πιο πρόσθιο είναι το έγκλειστο δόντι, τόσο πιο έντονο είναι το λειτουργικό και αισθητικό πρόβλημα.

Έτσι, ενώ έναν έγκλειστο η ημιέγκλειστο φρονιμίτη συνήθως  τον αφαιρούμε, ένα πρόσθιο δόντι προσπαθούμε να το εντάξουμε στη σύγκλιση.

περισσότερα

Ακρορριζεκτομή

Η ακρορριζεκτομή είναι μια χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αποκαλύπτεται και αφαιρείται το άκρο της ρίζας ενός δοντιού.

Μαζί με το ακρορρίζιο αφαιρείται και τυχόν παρουσία ξένου σώματος (όπως υλικό έμφραξης ριζικού σωλήνα), φλεγμονώδους ιστού και κυστικών αλλοιώσεων. Η ακρορριζεκτομή αποτελεί την τελευταία προσπάθεια για να σωθεί ένα δόντι.

περισσότερα

Χειρουργική αφαίρεση κύστεων

Κύστη ονομάζεται μια παθολογική κοιλότητα, της οποίας το τοίχωμα επαλείφεται συνήθως από επιθήλιο. Η εμφάνιση κυστικών αλλοιώσεων στα οστά των γνάθων είναι πολύ συχνή.

Τα είδη των κύστεων αυτών είναι πολλά και ταξινομούνται ανάλογα με την προέλευση τους σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τις οδοντογενείς, τις μη-οδοντογενείς και τις ψευδοκύστεις.

περισσότερα

Πλαστική χειρουργική φατνίων των γνάθων (φατνιοπλαστικη)

Μετά από την εξαγωγή των δοντιών και την διαδικασία της επούλωσης σε πολλές περιπτώσεις κάτω από το στοματικό βλεννογόνο παρατηρούνται αιχμηρές οστικές επιφάνειες. Το πρόβλημα εντείνεται, όταν ο ασθενής φορέσει κινητή οδοντοστοιχία.

περισσότερα

Οδοντοφατνιακή τραυματολογία

Η οδοντοφατνιακή τραυματολογία ασχολείται με τα τραύματα των δοντιών και των φατνιακών αποφύσεων. Ο τραυματισμός στην περιοχή των δοντιών και των παρακείμενων μορίων είναι ένα συχνό φαινόμενο και συμβαίνει συχνότερα στα παιδιά και στους αθλούμενους και αφορά κυρίως τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου.

περισσότερα

Χειρουργική αφαίρεση ριζών, δύσκολες εξαγωγές

Δόντια ή ρίζες που λόγω της ανατομίας τους, της θέσης τους στην στοματική κοιλότητα ή της ευθραυστότητας τους μπορεί να δυσκολέψουν την ομαλή εξαγωγή τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί  διχοτόμηση των ριζών, δημιουργία κρημνού και  οστεοτομη. Αφού αποκαλυφθεί ικανοποιητικά τμήμα της ρίζας γίνεται εφικτή η απομάκρυνση της.

περισσότερα

Άμεση βοήθεια σε οξείες οδοντογενείς λοιμώξεις

Ο οξύς οδοντικός πόνος είναι ένας από τους πιο ισχυρούς . Η αντιμετώπιση του θα πρέπει να έχει αιτιολογικό και όχι συμπτωματικό χαρακτήρα.

Οι πιο συχνές αιτίες του οξέως οδοντικού πόνου είναι οι οξείες πολφίτιδες και τα αποστήματα. Η αντιμετώπιση τους πρέπει να είναι έγκυρη και επικεντρώνεται κυρίως στην προς τα έξω παροχέτευση του φλεγμονωδών εκκρίσεων.

περισσότερα

Χειρουργική κάλυψη στοματοκολπικής επικοινωνίας

Μετά από εξαγωγές οπισθίων δοντιών της άνω γνάθου μπορεί να παρουσιαστεί μια στοματοκολπικής  επικοινωνία. Αυτό δεν είναι άλλο παρά μια επικοινωνία μεταξύ στοματικής κοιλότητας  και ιγμορείου άντρου.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνει κλινική και ακτινογραφική εξέταση του ιγμορείου.

περισσότερα

Χειρουργικές επεμβάσεις και εξαγωγές σε ασθενείς με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό

Σε ασθενείς που πάσχουν από συστηματικά νοσήματα η πραγματοποίηση χειρουργικών πράξεων εμπεριέχει ένα βαθμό δυσκολίας και ρίσκου για την υγεία του ασθενούς αλλά και την πορεία επούλωσης των χειρουργημένων ιστών.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου συμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα ασθενείς που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθενείς που κάνουν αντιπηκτική θεραπεία, διαβητικοί, υπερτασικοί, ασθενείς πριν και μετά τη χημειοθεραπεία,  μετά από μεταμόσχευση  κ.α.

περισσότερα

Μικροεμφυτεύματα

Τα μικροεμφυτευματα χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση ολικών οδοντοστοιχιών σε στενές, απορροφημένες φατνιακές ακρολοφίες. Η χρήση των μικροεμφυτευμάτων διευκολύνει την προσθετική αποκατάσταση σε νωδούς ασθενείς, στους οποίους μια οστική μεταμόσχευση και η μετέπειτα εμφύτευση εμφυτευμάτων κανονικής διαμέτρου κρίνεται για λόγους ανατομικούς και οικονομικούς δύσκολη.

περισσότερα

Το χαμόγελό σας είναι σημαντικό για εμάς!

NEWSLETTER - Μείνετε Ενημερωμένοι

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε άμεσα στο email σας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πέραν της άρτιας εφαρμογής των μεθόδων και τεχνικών της σύγχρονης ορθοδοντικής & στοματικής χειρουργικής,
βασικός μας σκοπός είναι πάντοτε η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας.

Δρ. Μιχάλης Τζούμπας

D.D.S., Dipl Ortho, PhD
Ειδικός Ορθοδοντικός / Στοματικός Χειρουργός,
Ειδικευθείς στο Παν/μιο της Βόννης, Γερμανία
Διδάκτωρ Παν/μίου Rheinische Friedrich-Wilhelms, Βόννη Γερμανίας

Διεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 127, Ρέθυμνο TK 74100
Τηλέφωνο: 2831 102555

Email: michalis.tzoumpas@gmail.com

ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας Ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00
Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού
Επιλέξτε τον τρόπο που θα επικοινωνήστε μαζί μας